Trường MN Vượng Lộc xây dựng môi trường giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm"

Trường  MN Vượng Lộc xây dựng môi trường giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm"
Như chúng ta đã biết “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” là xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm có vai trò hết sức quan trọng, là môi trường giáo dục dựa vào nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ. Xác định “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” là phải có tính liên tục, xuyên suốt trong cả quá trình, cho nên nhà trường xây dựng kế hoạch theo lộ trình: Trước hết tham mưu xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho trẻ hoạt động, là một xã thuộc vùng nông thôn tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất là rất khó khăn, qua nghiên cứu chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”  đã nhìn nhận được sự thiếu thốn để cho trẻ hoạt động và phát triển toàn diện của các cháu về môi trường vật chất nên địa phương đã tập trung để xây dựng phòng học, xây dựng cảnh quan môi trường phù hợp với sự phát triển toàn diện của các cháu.


Nhà trường luôn làm tốt công tác tuyên truyền để vận động các cấp, ban ngành,đặc biệt Cha mẹ học sinh tham gia xây dựng môi trường để cho trẻ hoạt động. Nhà trường đã huy động hàng nghìn ngày công lao động để tạo môi trường trong lớp học cũng như ngoài lớp họcSự tìm tòi nghiên cứu của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, hướng cho trẻ cùng các cháu tạo môi trường phù hợp cho trẻ hoạt động làm sao cho có hiệu quả nhất.Điều đặc biệt trẻ luôn hứng thú khi được khám phá trải nghiệm những sản phẩm, thành quả từ chính trẻ tham gia xây dựng môi trường:Từ làm tốt công tác xây dựn cơ sở vật chất, xây dựng môi trường trong lớp học cũng như ngoài lớp học, đặc biệt trẻ có kỷ năng, sự tự tin tham gia các hoạt động

Tác giả bài viết: Trường MN