Trường MN Vượng Lộc tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới và Đảng viên chính thức

Trường MN Vượng Lộc tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới và Đảng viên chính thức
Ngày 03/01/2020, CB trường MN Vượng Lộc đã tổ chức họp CB kết nạp ĐV cho 02 đồng chí và chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm đúng trình tự thủ tục của Điêu lệ Đảng

Một số hình ảnh minh họa
 

Tác giả bài viết: Trường MN