TRƯỜNG MẦM NON VƯỢNG LỘC


Trường Mầm  non Vượng Lộc được thành lập năm 1975 thuộc xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc.
Hiệu trưởng từ khi thành lập đến nay:
Cô giáo Nguyễn Thị Minh.
Những thành tích đã đạt được:
Do thực hiện chương trình đổi mới hình thức chăm sóc giáo dục trẻ nên nhà trường có 14/14 nhóm lớp đạt tỷ lệ 100%, 100% trẻ được ăn bán trú tại trường. Thực hiện tốt các chuyên đề trong năm học , nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở tất cả các độ tuổi. Kết quả hàng năm của nhà trường đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Về trình độ chuyên môn của giáo viên đạt chuẩn 24/26 chiếm tỷ lệ 92,3%, 10 năm liên tục trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp Huyện.
Từ đó đến nay trường luôn cố gắng phấn đấu để mang lại nhiều thành tích hơn nữa